معرفی سیستم ارسال ایمیل

سیستم ارسال ایمیل به مقصد تمام آژانس های مسافرتی فعال و سایر شرکت های وابسطه در کشورهای اروپایی

این سیستم قادر است ایمیل ها را به تفکیک کشور و شهر ارسال نموده و به این صورت بالاترین میزان بازدهی را ایجاد نماید