نحوه سفارش

برای سفارش ایمیل می توانید از طریق تماس تلفنی با شماره 09383431482 اقدام بفرمایید. پس از دریافت سفارش و مشخص شدن زمان ارسال ایمیل مقدمات کار انجام خواهد شد.

 

با توجه به اینکه ارسال ایمیل از طریق سرویس های ارسال انبوه انجام می گیرد، طراحی ایمیل بر عهده ما خواهد بود. سفارش دهنده محترم در صورت تمایل می تواند نسبت به ارائه نمونه ای از ایمیل دلخواه ما را در طراحی ایمیل مورد نظر خود یاری نماید.

 

به منظور تایید اعتبار ایمیل ها، امکان ارائه بخشی از لیست ایمیل ها مقدور است که بر حسب تمایل سفارش دهنده می تواند به صورت حضوری و یا از طریق ریموت باشد.

 

امکان ارسال ایمیل به تفکیک کشور و شهر وجود دارد.